O zjeździe

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, mam zaszczyt zaprosić Państwa do Zakopanego na 14. Kongres naszego Towarzystwa, który odbędzie się w dniach:

17-19.10.2019 r.

Kongres będzie miał miejsce w Centrum Kongresowym „Nosalowy Dwór”, zlokalizowanym w samym centrum polskich Tatr.
Będzie znakomitą okazją do poruszenia najistotniejszych tematów nurtujących środowisko transplantologów, wymiany doświadczeń, jak również zacieśnianiu wzajemnych kontaktów.

Już teraz zachęcam Państwa do zarezerwowania w kalendarzu tych terminów.

Szczególnie gorąco zapraszam do udziału w imprezie towarzyszącej, wspólnym marszu nordic walking. Bieg po Nowe Życie – to wyjątkowe wydarzenie z ponad ośmioletnią historią, które na stałe zawitało do kalendarza najważniejszych kampanii społecznych w Polsce.

Bieg po Nowe Życie promuje działania prozdrowotne, upowszechnianie świadectw woli, a także edukację w zakresie transplantacji narządów oraz aktywizację społeczeństwa do świadomego oddawania narządów do przeszczepu oraz przeszczepu rodzinnego.

Podczas 13 dotychczasowych edycji Biegu po Nowe Życie wystąpiło 650 sztafet – 2 150 osób przemaszerowało wspólnie ponad 2 000 km. Bieg po Nowe Życie zaplanowano na sobotę 19 października 2019 r. i jest organizowany przez Fundację Biegu po Nowe Życie
i Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Zobaczmy się w Zakopanem!
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Program kongresu

dostępny wkrótce..

dostępny wkrótce..

dostępny wkrótce..

Rejestracja

Cena do 
30.06.2019
Cena od 
01.07.2019
Opłata
na miejscu
Lekarz600 PLN700 PLN800 PLN
Lekarz, członek PTT400 PLN600 PLN700 PLN
Pielęgniarka300 PLN400 PLN500 PLN
Pielęgniarka, członek PTT200 PLN300 PLN400 PLN
Koordynator300 PLN400 PLN500 PLN
Koordynator, członek PTT200 PLN300 PLN400 PLN
Doktorant300 PLN400 PLN500 PLN
Student50 PLN100 PLN200 PLN
Opłata jednodniowa300 PLN300 PLN500 PLN
Osoba towarzysząca200 PLN300 PLN400 PLN
Przedstawiciel firmy
(poza pakietem sponsorskim)
600 PLN700 PLN800 PLN
Opłata za pakiet fakultatywny
-ceremonia otwarcia zjazdu,
impreza towarzysząca
170 PLN205 PLN235 PLN

* Opłata zjazdowa dla uczestników zawiera:

 • wejście na wykłady
 • materiały konferencyjne
 • lunche
 • przerwy kawowe

Komitety

Komitet Naukowy

Komitet Naukowy

dostępny wkrótce..

Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny

dostępny wkrótce..

Komitet Honorowy

Komitet Honorowy

dostępny wkrótce..

Miejsce obrad

Nosalowy Dwór to największe i najnowocześniejsze na Podhalu centrum konferencyjno-kongresowe. Oferuje zakwaterowanie w blisko 400 pokojach oraz ponad 2 000 m2 powierzchni konferencyjnej w 23 salach.

Nowoczesne wyposażenie, unikatowe możliwości techniczne, infrastruktura nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz obiektu. Możliwość elastycznej aranżacji przestrzeni to najważniejsze atuty obiektu.

Sale konferencyjne zostały zaprojektowanie specjalnie z myślą o potrzebach biznesu: te największe są zbudowane modułowo, mniejsze – sprawdzą się idealnie podczas kameralnych spotkań.

0
pokoi
0 m2
powierzchni
0
sale konferencyjne

Zakwaterowanie

Pokój 1 - osobowy

Hotel Nosalowy Dwór
ul. Balzera 21d, Zakopane

442,80 PLN brutto

Miejsce w pokoju
2 - osobowym

Hotel Nosalowy Dwór
ul. Balzera 21d, Zakopane

252,15 PLN brutto

Pokój 2 - osobowy

Hotel Nosalowy Dwór
ul. Balzera 21d, Zakopane

504,30 PLN brutto

Streszczenia

Informacje ogólne

Uczestnicy 14. Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych oraz opisów przypadków w postaci plakatów elektronicznych lub ustnych prezentacji.

Streszczenia prac będą przyjmowane do 9 maja 2019 roku za pośrednictwem strony internetowej kongresu zgodnie z instrukcjami widocznymi poniżej.

 • Streszczenia należy przesyłać w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie internetowej.
 • Streszczenia będą przyjmowane wyłącznie w języku polskim lub angielskim.
 • Zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
 • Autorzy mogą wysyłać dowolną liczbę prac.
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 250 słów.
 • Nie należy załączać w tekście streszczenia rysunków, adresu instytucji, stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.
 • W tekście streszczenia nie należy zamieszczać danych, na podstawie których możnaby zidentyfikować autora/autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi.
 • Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.
 • Autor odpowiada za przestrzeganie prawa do ochrony danych osobowych, praw autorskich oraz norm etycznych.
 • Prace zgłoszone po 9 maja 2019 roku, nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem nie będą akceptowane.
 • Wszystkie prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Kongresu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej zostanie przesłana autorom drogą elektroniczną do 15 lipca 2019 r.
 • Wszystkie streszczenia zakwalifikowane do prezentacji podczas 14 Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego zostaną opublikowane w czasopiśmie ”Annals of Transplantation”.
 • Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie zjazdowej opłaty rejestracyjnej.
 • Streszczenia niespełniające powyższych kryteriów nie będą honorowane.

Należy określić jedną kategorię tematyczną,
której dotyczy zgłaszane streszczenie:

 • przeszczepianie wątroby
 • przeszczepianie nerek
 • przeszczepianie trzustki
 • przeszczepianie serca i płuc
 • przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych
 • varia, w tym przeszczepianie rogówki, kończyn,
  twarzy, pielęgniarstwo transplantacyjne
 • nauki podstawowe

Zarejestruj streszczenie

Bieg po Nowe Życie

0
dotychczasowych edycji
0
osób
0 km
ponad

Bieg po Nowe Życie to wyjątkowe wydarzenie z ponad ośmioletnią historią, które na stałe zawitało do kalendarza najważniejszych kampanii społecznych w Polsce.

Bieg po Nowe Życie promuje działania prozdrowotne, upowszechnianie świadectw woli, a także edukację w zakresie transplantacji narządów oraz aktywizację społeczeństwa do świadomego oddawania narządów do przeszczepu oraz przeszczepu rodzinnego. W ciągu ośmiu lat ponad 250 znanych osób ze świata filmu, teatru, estrady, muzyki, mediów i sportu, a także osoby, które żyją dzięki przeszczepionym narządom uczestniczyło w marszu nordic walking, promując szlachetną ideę. Ambasadorem wydarzenia jest Przemysław Saleta.

Podczas 13 dotychczasowych edycji Biegu po Nowe Życie wystąpiło 650 sztafet – 2 150 osób przemaszerowało wspólnie ponad 2 000 kilometrów.

Jak dotąd gospodarzami Biegu po Nowe Życie były dwa miasta – wiosną wydarzenie odbywa się w Wiśle, a we wrześniu w Warszawie. Po raz pierwszy w planach jest organizacja Biegu po Nowe Życie  w Zakopanem, przy okazji Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Planowana data to 19 października 2019 r.