O zjeździe

Szanowni Państwo,

Z prawdziwą przyjemnością zapraszam do wzięcia udziału w 14. Kongresie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Podczas tego cyklicznego spotkania naszego środowiska, prezentujemy własne osiągniecia, jak również dzielimy się doświadczeniem, które konfrontujemy z wiodącymi ośrodkami na świecie. W tym roku naszą myślą przewodnią jest skupienie się na zagadnieniach związanych
z transplantologią oraz mających bezpośredni wpływ na długotrwałe utrzymanie w dobrej funkcji przeszczepionych komórek, tkanek
i narządów.

Otwieramy Kongres sesją poświęconą aspektom etycznym i prawnym przeszczepiania, które stanowią podstawę naszej działalności.

Zachęcam Państwa do udziału w sesjach poświęconych zwiększeniu możliwości wykonywanych przeszczepień i prezentujących propozycje nowych rozwiązań w zakresie przeszczepień od dawców żywych.

Wśród tematów wiodących znalazły się także zagadnienia związane z otyłością, cukrzycą, stylem życia i profilaktyką zakażeń  oraz profilaktyką przed  i poekspozycyjną.

Głównym zamysłem przy konstruowaniu programu przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego było stworzenie obszaru do dyskusji najbardziej interesujących zagadnień, stąd wiele czasu poświecimy prezentowaniu odmiennych stanowisk naszych ekspertów, które zakończy dyskusja. Mam nadzieję, że dzięki temu wypracujemy z czasem wspólne stanowisko naszego Towarzystwa.


Serdecznie dziękuję koordynatorom sesji, którzy podjęli się trudu stworzenia ich koncepcji i organizacji:

 • Prof. Alicji Dębskiej-Ślizień,
 • Prof. Wiesławowi Jędrzejczakowi,
 • Prof. Wojciechowi Lisikowi,
 • Prof. Pawłowi Łukowowi,
 • Prof. Piotrowi Małkowskiemu,
 • Prof. Jolancie Małyszko,
 • Prof. Jackowi Szaflikowi,
 • Prof. Marcie Wawrzynowicz-Syczewskiej,
 • Prof. Krzysztofowi Zieniewiczowi,
 • Dr hab. Jarosławowi Czerwińskiemu,
 • Dr hab. Dorocie Kamińskiej,
 • Dr hab. Robertowi Królowi,
 • Dr hab. Pawłowi Nadziakiewiczowi,
 • Dr Dorocie Lewandowskiej.

Klamrą Kongresu są sesje plenarne, podczas których zaprezentujemy zagadnienia związane z diagnostyką nieinwazyjną odrzucania, przyszłości medycyny regeneracyjnej i przede wszystkim prezentacją wstępnych prac nad stworzeniem modelu opieki nad biorcą po przeszczepieniu narządów unaczynionych. Powszechność współchorobowości w zakresie układu sercowo-naczyniowego
i jednoczesny dynamiczny rozwój kardiologii i leczenia przeciwzakrzepowego wymaga usystematyzowania zasad postępowania zarówno u dawcy, jak i biorcy, który przedstawimy w czasie jej trwania.

W ostatnim dniu Kongresu tradycyjnie wygłoszony będzie wykład im Prof. Wojciecha Rowińskiego, a liderzy polskiej transplantologii przedstawią najważniejsze osiągnięcia i kierunki rozwoju głównych jej gałęzi.

Bardzo dziękuję Zarządowi Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego za wysiłek organizacyjny i nieocenioną pracę merytoryczną nad programem 14. Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Do zobaczenia w Zakopanem
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski

Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Program kongresu

 SALA A SALA B SALA C SALA D
12.30-13.00Posiedzenie ZG PTT
13.30-15.00Sesja I. Aspekty etyczne i prawne przeszczepiania Przewodniczący: Paweł Łuków, Tomasz Stawiszyński13.30-15.00Sesja II. Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne u biorcy nerki
Przewodniczący: Bartosz Foroncewicz, Jacek Małyszko, Bolesław Rutkowski
13.30-15.00Sesja III. Nieinwazyjna diagnostyka odrzucania
Przewodniczący:
Krzysztof Mucha, Piotr Trzonkowski
13.30-15.00Sesja IV. Sesja pielęgniarska
Przewodniczący: Łukasz Czyżewski, Piotr Małkowski
13.30-13.40Altruizm i dar. Etyka medycyny transplantacyjnej
Paweł Łuków (Warszawa)
13.30-13.47Uszkodzenie nerek po transplantacji wątroby i serca, czy można zapobiec?
Magdalena Durlik (Warszawa)
13.30-13.50Nieinwazyjna diagnostyka odrzucania oczami diagnosty
Maciej Zieliński (Gdańsk)
13.30-14.10Przeszczepiania wątroby u chorych z alkoholową niewydolnością tego narządu:
pro – Krzysztof Zieniewicz (Warszawa)
contra – Marek Pacholczyk (Warszawa)
Dyskusja
13.40-13.50 Zasadność i potrzeba komercjalizacji pobrań transplantologicznych
Maria Nowacka (Warszawa)
13.47-14.04Zakażenie BKV prezentacja oparta na przypadku.
Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk)
13.50-14.10Nieinwazyjna diagnostyka odrzucania serca i płuc
Piotr Przybyłowski (Zabrze)
14.10-14.18Odrębności w przeszczepianiu narządów u dzieci
Jolanta Jagoda (Warszawa)
13.50-14.00 Czy donacja jest bezinteresowna? Dlaczego ważna jest motywacja dawcy, nie tylko jego deklaracja. Perspektywa psychologiczna
Anna Jakubowska-Winecka (Warszawa)
14.04-14.21Kiedy przeszczep nerki już tylko szkodzi?
Magdalena Krajewska (Wrocław)
14.10-14.30Wykład – grant firmy Analityk Genetyka
Donor Derived Cell-Free DNA Assists in Surveillance of Transplant Patients
Jonathan McHugh (Ann Arbor, Michigan)
14.18-14.26Zakażenie miejsca operowanego u pacjentów po przeszczepieniu wątroby – analiza jednoośrodkowa
Marta Hreńczuk (Warszawa)
14.00-15.00Panel dyskusyjny
Moderator: Paweł Łuków (Warszawa)
Paneliści: Beata Bzoma (Gdańsk), Roman Danielewicz (Warszawa), Anna Jakubowska-Winecka (Warszawa), Maria Nowacka (Warszawa)
14.21-14.33Pytania do panelistów
Niewydolność nerek u biorcy serca lub wątroby: transplantacja czy dializa?
Za transplantacją: Andrzej Chamienia (Gdańsk)
Przeciw transplantacji: Kazimierz Ciechanowski (Szczecin)
14.30-14.50Rola badań molekularnych w diagnostyce dysfunkcji przeszczepionych narządów
Marek Myślak (Szczecin)
14.26-14.34Pobrania nerki od żywych dawców z zastosowaniem robota chirurgicznego Da Vinci
Izabela Szwed (Wrocław)
14.45-15.00Pytania do panelistów
Niewydolność nerki przeszczepionej – dializa czy re-transplantacja wyprzedzająca?
Za dializą: Ilona Idasiak (Poznań)
Za re-transplantacją: Leszek Domański (Szczecin)
14.42-14.50Przygotowanie i opieka pacjenta po re – transplantacji serca, czyli nowoczesne pielęgniarstwo transplantacyjne oparte na strategii planowania, rozwoju i wykorzystaniu potencjału personelu pielęgniarskiego w interdyscyplinarnym zespole transplantacyjnym
Izabela Copik (Zabrze)
14.50-14.58Strategia rozwoju zespołu pielęgniarskiego w aspekcie opieki nad pacjentem po przeszczepie płuc u chorego z mukowiscydozą
Anna Gibas (Zabrze)
14.58-15.00Dyskusja
15.00-15.30Przerwa na kawę15.00-15.30Przerwa na kawę15.00-15.30Przerwa na kawę15.00-15.30Przerwa na kawę
SALA ASALA BSALA CSALA D
15.30-17.00Sesja V. Przeszczepianie narządów klatki piersiowej
Przewodniczący: Marek Jemielity, Małgorzata Sobieszczańska-Małek, Tomasz Zieliński
15.30-17.00Sesja VI. Nowotworowe wskazania do transplantacji wątroby
Przewodniczący: Roman Danielewicz, Marek Pacholczyk, Samir Zeair
15.30-17.00Sesja VII. Chory uczulony
Przewodniczący: Marian Klinger, Marek Myślak, Andrzej Oko
15.30-17.00Sesja VIII. Przeszczepianie Komórek krwiotwórczych cz.I
Przewodniczący: Sebastian Giebel, Jerzy Hołowiecki
15.30-15.42Współczesna diagnostyka krańcowej niewydolności serca, biomarkery, badania genetyczne, badania obrazowe – czy dysponujemy skutecznym modelem predykcyjnym
Bożena Szyguła-Jurkiewicz (Zabrze)
15.30-15.50Vascular liver tumors and liver transplantation: the (very) good, the ugly and the (very) bad
Jan Lerut (Bruksela)
15.30-15.50Chory uczulony – kto to taki?
Magdalena Durlik (Warszawa )
15.30-15.5035 lat przeszczepiania szpiku w Polsce
Wiesław Jędrzejczak (Warszawa)
15.42-16.21Systemy wspomagania serca 2019 – realna alternatywa dla przeszczepiania
Tak – Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa) ( 12)
Nie – Michał Zembala (Zabrze) (12)
Panel dyskusyjny – Marcin Gruchała (Gdańsk), Marek Jemielity (Poznań), Jacek Różański (Warszawa) , Marian Zembala (Zabrze), Tomasz Zieliński (Warszawa) (15)
15.50-16.05Przeszczepianie wątroby u chorych z przerzutami raka jelita grubego
Waldemar Patkowski (Warszawa)
15.50-16.00Chory uczulony na KLO
Dorota Lewandowska (Warszawa)
15.50-16.10Komórki CAR-T: nowa terapia transplantacyjna
Sebastian Giebel (Gliwice)
16.21-17.00Rozwój nowoczesnej kardiochirurgii dziecięcej i wspomagania krążenia zastąpi konieczność przeszczepiania w populacji pediatrycznej
Tak – Bohdan Maruszewski (Warszawa) (12)
Nie – Janusz Skalski(Kraków) (12)
Panel dyskusyjny – Bohdan Maruszewski (Warszawa), Szymon Pawlak (Zabrze), Janusz Skalski (Kraków), Joanna Śliwka (Zabrze) (15)
16.05-16.20Przeszczepianie wątroby u chorych z przerzutami NET
Robert Król (Katowice)
16.00-17.00Panel dyskusyjny:
a. Jak zwiększyć szansę chorych uczulonych na przeszczepienie nerki?
i. Agnieszka Jałbrzykowska (Warszawa) – Weryfikacja immunologiczna chorych uczulonych (10 min)
ii. Michał Ciszek (Warszawa) – Odczulanie w czasie oczekiwania na przeszczepienie nerki (10 min)
iii. Marek Myślak (Szczecin) – Odczulanie przed przeszczepieniem (10 min)
iv. Dorota Kamińska (Wrocław) – Wymiana par a uczulenie chorych (10 min)
b. Jak zabezpieczyć chorym uczulonym udane przeszczepienie nerki?
v. Magdalena Durlik (Warszawa) – Postępowanie z chorym uczulonym po przeszczepieniu nerki (15 min)
16.10-16.40Czy przeszczepienia haploidentyczne wyprą przeszczepienia od dawców niespokrewnionych
Za: Jerzy Hołowiecki (Katowice)
Przeciw: Jacek Wachowiak (Poznań)
16.20-16.35Przeszczepianie wątroby u chorych z cholangiocarcinoma
Krzysztof Zieniewicz (Warszawa)
16.40-17.00Panel dyskusyjny
Jakie są obecnie możliwości znalezienia dawcy komórek krwiotwórczych dla polskiego biorcy
Anna Łęczycka (Warszawa), Klaudia Nesterowicz (Warszawa)
16.35-17.00Panel dyskusyjny:
Czy i kiedy warto przeszczepiać wątrobę ze wskazań nowotworowych ?
Prowadzenie: Krzysztof Zieniewicz (Warszawa)
Uczestnicy: Robert Król (Katowice), Jan Lerut (Bruksela), Marek Pacholczyk (Warszawa), Waldemar Patkowski (Warszawa), Samir Zeair (Szczecin)
SALA ASALA BSALA CSALA D
17.00-19.00Otwarcie Kongresu
17.00-17.20Genomic approach to rejection monitoring
Michael Pham (San Francisco, Kalifornia)
17.20-17.40Present status and the future of regenerative therapy
Bojan Vrtovec (Ljubljana)
17.40-18.00Model opieki nad biorcą po przeszczepieniu narządu unaczynionego
Leszek Pączek (Warszawa)
18.00-18.20Zasady postępowania u pacjentów oczekujących na transplantację wymagających stosowania leków przeciwzakrzepowych.
Bartosz Hudzik (Zabrze), Mariusz Gąsior (Zabrze), Piotr Przybyłowski (Zabrze)
18.20-18.35Profesor Tadeusz Orłowski – człowiek i Tatry.
Zofia Rancewicz (Warszawa)
20.00Kolacja – Nosalowy Dwór

 SALA A SALA B SALA C SALA D
08.30-10.00Sesja X. Styl życia a profilaktyka zakażeń u biorców przeszczepów narządowych
Przewodniczący: Magdalena Durlik, Marta Wawrzynowicz-Syczewska
08.30-10.00Sesja XI. Gorące tematy w transplantacji wątroby
Przewodniczący: Lech Cierpka, Maciej Kosieradzki, Wojciech Lisik
8.30-10.00Sesja XII. Przeszczepianie Komórek krwiotwórczych cz.II
Przewodniczący: Grzegorz W. Basak, Wiesław Jędrzejczak
8.30-10.00Sesja XIII. Transplantacja nerek- stare problemy, nowe wyzwania i możliwości Przewodniczący: Katarzyna Krzanowska, Jolanta Małyszko, Jacek Różański
08.30-08.55Profilaktyka przed- i poekspozycyjna u biorców przeszczepów narządowych
Miłosz Parczewski (Szczecin)
08.30-08.45Biopsja molekularna MMDx – wyniki programu INTERLIVER
Michał Ciszek (Warszawa)
08.30-08.50Przeszczepianie flory jelitowej jako metoda zwalczania zakażeń bakteriami lekoopornymi
Grzegorz Basak (Warszawa)
08.30-08.45Polipragmazja po transplantacji nerki-problem czy konieczność
Katarzyna Krzanowska (Kraków)
08.55-09.20Pierwotna profilaktyka onkologiczna i zakażenie wirusem HPV w transplantologii klinicznej
Piotr Fiedor (Warszawa)
08.45-09.05Tolerance and liver transplantation: a dream becoming reality ?
Jan Lerut (Bruksela)
08.50-09.05Zakażenia u biorców przeszczepów krwiotwórczych
Piotr Rzepecki (Warszawa)
08.45-09.00Dawca o rozszerzonych kryteriach AD 2019
Andrzej Więcek (Katowice)
09.20-09.45Biorca narządowy w podróży – profilaktyka zakażeń strefy tropikalnej
Aleksandra Szymczak (Wrocław)
09.05-09.20Dawcy DCD – czy zmieniły się wyniki przeszczepiania wątroby ?
Wojciech Polak (Rotterdam)
09.05-09.20Szczepienia u biorców przeszczepów krwiotwórczych
Jolanta Goździk (Kraków)
09.00-09.15Dr House pomaga w infekcjach oportunistycznych
Kazimierz Ciechanowski (Szczecin)
09.45-10.00Dyskusja09.20-09.40Realising liver transplant using discarded grafts
John Isaac (Birmingham)
09.20-09.40Czy leczenie celowane wyprze przeszczepianie?
Za: Wojciech Jurczak (Kraków)
Przeciw: Joanna Drozd-Sokołowska (Warszawa)
09.15-09.30Omika- przyszłość transplantologii?
Leszek Pączek (Warszawa), Michał Ciszek (Warszawa)
09.40-10.00Panel dyskusyjny:
Czy możemy bezpiecznie rozszerzać pulę wątrób do przeszczepienia i pod jakimi warunkami ?
Prowadzenie: Maciej Kosieradzki (Warszawa)
Uczestnicy: Jarosław Czerwiński (Warszawa), Roman Danielewicz (Warszawa), John Isaac (Birmingham), Waldemar Patkowski (Warszawa), Wojciech Polak (Rotterdam)
09.40-10.00Panel dyskusyjny
Powikłania przeszczepień komórek krwiotwórczych
Maria Cioch (Lublin), Ewa Karakulska-Prystupiuk (Warszawa), Anastazja Szlauer-Stefańska (Gliwice), Anna Waszczuk-Gajda (Warszawa)
09.30-09.45KDIGO onconephrology- problemy onkologiczne w transplantologii w świetle ostatniej konferencji 2018
Jolanta Małyszko (Warszawa)
09.45-10.00Dyskusja
10.00-10.30Przerwa na kawę10.00-10.30Przerwa na kawę10.00-10.30Przerwa na kawę10.00-10.30Przerwa na kawę
SALA ASALA BSALA CSALA D
10.30-12.00Sesja XIV. Nowe strategie pozyskiwania narządów do przeszczepienia
Przewodniczący: Jarosław Czerwiński, Roman Danielewicz, Wojciech Saucha
10.30-12.00Sesja XV.Przeszczepianie narządów klatki piersiowej
Przewodniczący: Tomasz Grodzki, Cezary Piwkowski
10.30-12.00Sesja XVI. Czy przeszczepianie narządowe trzustki pozostanie jedną z metod leczenia cukrzycy?
Przewodniczący: Marek Durlik, Tadeusz Grochowiecki, Jacek Ziaja
10.30-12.00Sesja XVII. Sesja satelitarna Chiesi
WYZWANIA IMMUNOSUPRESJI
Przewodniczący: Magdalena Durlik
10.30-11.00Implementing Donation after Circulatory Determination of Death: uncontrolled & controlled protocols. Challenges, potential and concerns regarding on end-of-life process.
Ivan Ortega-Deballon (Madryt)
10.30-10.50Powikłania oskrzelowe – pięta achillesowa przeszczepiania płuc
Jarosław Pieróg (Szczecin)
10.30-10.35Wprowadzenie: Niepokój dotyczący liczby przeszczepianych trzustek
Robert Król (Katowice)
10.30-10.55Indywidualizacja leczenia takrolimusem
Ilona Kurnatowska
11.00-11.20Pobieranie i przeszczepianie narządów od dawców zakażonych HCV
Piotr Małkowski (Warszawa)
10.50-11.10Pomostowanie płuc – wskazania do transplantacji, przeciwskazania, stosowane techniki
Tomasz Stącel (Zabrze)
10.35-10.55Wykład – grant firmy Novo Nordisk
Czy nowoczesna insulinoterapia cukrzycy typu I całkowicie wyeliminuje leczenie przeszczepieniem trzustki?
Krzysztof Strojek (Zabrze)
10.55-11.20Wybrane aspekty postępowania terapeutycznego u biorców nerki w wieku podeszłym
Magdalena Jankowska
11.20-11.40Stare i nowe strategie pozyskiwania narządów do przeszczepienia
Jarosław Czerwiński (Warszawa)
11.10-11.30Biorca płuc – indukcja – ZA 
Bartosz Kubisa (Szczecin)
10.55-11.15W jakich sytuacjach przeszczepienie wysp trzustkowych jest lepszym rozwiązaniem terapeutycznym niż insulinoterapia lub przeszczepienie narządowe?
Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk)
11.20-11.45Praktyczne aspekty immunosupresji po przeszczepieniu wątroby – doświadczenia ośrodka
Marta Wawrzynowicz-Syczewska (Szczecin)
11.40-11.45Argumenty PRO
Romuald Bohatyrewicz (Szczecin)
11.30-11.50Biorca płuc – indukcja – PRZECIW
Marek Ochman (Zabrze)
11.15-11.35Czy nowe technologie medyczne wyeliminują insulinoterapię lub przeszczepianie komórek i narządów pobranych ze zwłok?
Michał Wszoła (Warszawa)
11.45-12.00Dyskusja
11.45-11.50Argumenty CONTRA
Paweł Nadziakiewicz (Zabrze)
25 March 1900Panel dyskusyjny
Tomasz Grodzki (Szczecin), Bartosz Kubisa (Szczecin), Mirosław Nęcki (Zabrze), Cezary Piwkowski (Poznań)
11.35-11.55W jakich sytuacjach przeszczepienie narządowe trzustki pozostaje najlepszym rozwiązaniem terapeutycznym dla chorego na cukrzycę typu I?
Wojciech Lisik (Warszawa)
11.50-12.00Dyskusja11.55-12.00Podsumowanie: Których chorych na cukrzycę typu 1 w Polsce należy kwalifikować do leczenia przeszczepieniem trzustki albo wysp trzustkowych?
Jacek Ziaja (Katowice)
12.00-12.30Przerwa na kawę
SALA ASALA BSALA CSALA D
12.30-14.00Sesja XVIII. Otyłośc i leczenie bariatryczne
Przewodniczący sesji: Wojciech Lisik, Marek Karczewski, Katarzyna Krzanowska
12.30-14.00Sesja XIX. Współczesna diagnostyka immunologiczna
Przewodniczący: Barbara Piątosa, Piotr Trzonkowski
12.30-14.00Sesja XX. Unaczynione przeszczepy złożone (VCA) – osiągnięcia polskiej transplantologii i perspektywy rozwoju
Przewodniczący: Dorota Kamińska, Magdalena Krajewska, Adam Maciejewski
12.30-14.00Sesja XXI. SESJA ASTELLAS
Przewodniczący: Marian Klinger
12.30-12.35Wprowadzenie
Wojciech Lisik (Warszawa)
12.30-12.50Diagnostyka immunologiczna chorych oczekujących na przeszczepienie nerki
Grażyna Moszkowska (Gdańsk)
12.30-12.45Przeszczepianie twarzy i narządów szyi – doświadczenia ośrodka w Gliwicach – aspekty chirurgiczne.
Adam Maciejewski (Gliwice), Łukasz Krakowczyk (Gliwice)
12.30-12.50Tx drogą do „normalności” – również w fizycznej aktywności
Kazimierz Ciechanowski (Szczecin)
12.35-12.50Otyły biorca nerki
Leszek Pączek (Warszawa)
12.50-13.10Wykład – grant firmy Sanofi
Ocena immunizacji chorych kwalifikowanych do przeszczepu nerki
Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk)
12.45-13.00Przeszczepianie twarzy i narządów szyi – doświadczenia ośrodka w Gliwicach – leczenie immunosupresyjne, długofalowa opieka nad biorcą.
Sebastian Giebel (Gliwice)
12.50-13.10Seks i planowanie rodziny po przeszczepieniu narządu
Monika Szpotańska – Sikorska (Warszawa)
12.50-13.05Otyły biorca wątroby
Olga Tronina (Warszawa)
13.10-13.25Wirtualny crossmatch – plusy
Hanna Zielińska (Gdańsk)
13.00-13.1513 lat programu przeszczepiania kończyny górnej w Trzebnicy
Adam Chełmoński (Trzebnica)
13.10-13.30Nowe metody diagnostyki i leczenia odrzucenia przeszczepionego narządu
Michał Ciszek (Warszawa)
13.05-13.20Farmakokinetyka leków immunosupresyjnych u otyłych biorców narządów
Adam Przybyłkowski (Warszawa)
13.25-13.40Wirtualny crossmatch – minusy
Barbara Piątosa (Warszawa)
13.15-13.30Przeszczepienie kończyny górnej biorcy z wrodzonym brakiem kończyny.
Adam Domanasiewicz (Wrocław)
13.30-13.50Takrolimus – Hot topics
Marian Klinger (Opole)
13.20-13.35Powikłania infekcyjne u otyłych pacjentów po transplantacji
Dariusz Kawecki (Warszawa)
13.40-14.00Kliniczne znaczenie DSA (przykłady z dwóch ośrodków)
Dorota Lewandowska (Warszawa)
13.30-13.40Wprowadzenie do debaty: Przeszczepianie kończyn górnych i twarzy – bilans strat i zysków.
Powikłania i nierozwiązane problemy u biorców kończyny górnej i twarzy
Dorota Kamińska (Wrocław)
Rekonstrukcja funkcji ręki protezami bionicznymi jako alternatywa dla przeszczepienia
Jacek Martynkiewicz (Wrocław)
13.50–14.00Dyskusja
13.35-13.50Chirurgiczne leczenie otyłości biorcy narządu
Paweł Ziemiański (Warszawa) / Wojciech Lisik (Warszawa)
13.40-14.00Panel dyskusyjny:
za:
Jerzy Jabłecki (Trzebnica)
Adam Domanasiewicz (Wrocław)
przeciw:
Marian Klinger (Opole)
Oktawia Mazanowska (Wrocław)
13.50-14.00Dyskusja
14.00-14.40Prace Oryginalne w grupie
Nerki
Przewodniczący: Marcin Krzanowski, Krzysztof Mucha
14.00-14.40Prace Oryginalne w grupie
Wątroba i trzustka
Przewodniczący:
Bartosz Foroncewicz, Waldemar Patkowski
14.00-14.40Prace Oryginalne w grupie
Narządy klatki piersiowej
Przewodniczący:
Bartosz Kubisa, Mariusz Kuśmierczyk, Michał Zembala
14.00-14.40Prace Oryginalne w grupie
Varia
Przewodniczący:
Maciej Głyda, Jacek Małyszko
14.00-14.10Abstrakt P.001
Inaktywacja przeciwciał IgM istotnym elementem diagnostyki biorców zimmunizowanych oczekujących na transplantację nerki
Natasza Olszowska-Zaremba (Warszawa), Jolanta Gozdowska (Warszawa), Iwona Sobierajska (Warszawa), Radosław Zagożdżon (Warszawa)
14.00-14.10Abstrakt P.093
Odległe wyniki transplantacji wątroby w aspekcie stopnia stłuszczenia narządu oraz innych wybranych parametrów
Bartosz Cieślak (Warszawa), Zbigniew Lewandowski (Warszawa), Marek Krawczyk (Warszawa), Krzysztof Zieniewicz (Warszawa)
14.00-14.10Abstrakt P.158
Stężenie apeliny w surowicy krwi jest związane z obecnością waskulopatii przeszczepionego serca
Bożena Szyguła-Jurkiewicz (Zabrze), Wioletta Szczurek (Zabrze), Michał Skrzypek (Bytom), Ewa Romuk (Zabrze), Joanna Wiecheć (Zabrze), Jacek Kaczmarski (Zabrze), Piotr Przybyłowski (Zabrze), Mariusz Gąsior (Zabrze)
14.00-14.10Abstrakt P.198
Poszukiwanie dawców w Centralnym Rejestrze Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej w 2018 r.
Klaudia Nestorowicz, Małgorzata Dudkiewicz, Anna Łęczycka, Jarosław Czerwiński, Artur Kamiński
14.10-14.20Abstrakt P.002
Computed Tomography parameters and eGFR formulas for peri-donation living kidney donors assessment
Julia Rasała (Wrocław), Mikołaj Szczot (Wrocław), Katarzyna Kościelska-Kasprzak (Wrocław), Agata Szczurowska (Wrocław), Paweł Poznański (Wrocław), Oktawia Mazanowska (Wrocław), Bartosz Małkiewicz (Wrocław), Paweł Dębiński (Wrocław), Magdalena Krajewska (Wrocław), Dorota Kamińska (Wrocław)
14.10-14.20Abstrakt P.094
Propionic acidemia with cardiac involvement as a rare indication to liver transplantation – first Polish experience
Joanna Raszeja-Wyszomirska (Warszawa), Renata Główczyńska (Warszawa), Anna Kosińska (Warszawa), Krzysztof Dudek (Warszawa), Grzegorz Niewiński (Warszawa), Piotr Smoter (Warszawa), Maria Giżewska (Szczecin), Krzysztof Zieniewicz (Warszawa), Piotr Milkiewicz (Warszawa), Maciej Wójcicki (Warszawa)
14.10-14.20Abstrakt P.159
REMEDIZER- an innovative program of remote home care for patients with implanted mechanical heart support. Single centre experience
J arosław Szymański (Warszawa), Andrzej Juraszek (Warszawa), Piotr Kołsut (Warszawa), Jarosław Kuriata (Warszawa), Krzysztof Kuśmierski (Warszawa), Małgorzata Sobieszczańska-Małek (Warszawa), Tomasz Zieliński (Warszawa), Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa)
14.10-14.20Abstrakt P.199
Przeszczepienie nerwu od dawcy zmarłego w celu rekonstrukcji ubytku nerwu kulszowego – aspekty chirurgiczne i immunologiczne
Jacek Martynkiewicz (Wrocław), Adam Domanasiewicz (Wrocław), Dorota Kamińska (Wrocław), Piotr Barć (Wrocław), Marek Stępniewski (Wrocław), Sebastian Kuliński (Wrocław), Szymon Manasterski (Wrocław), Magdalena Koszewicz (Wrocław), Katarzyna Kościelska-Kasprzak (Wrocław), Dorota Bartoszek (Wrocław), Oktawia Mazanowska (Wrocław), Magdalena Krajewska (Wrocław), Jerzy Gosk (Wrocław)
14.20-14.30Abstrakt P.003
Application of Total Kidney Volume and Its Predictive Value in Assessment of Kidney Transplant Waitlist Candidates with Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease
Ewa Banach-Ambroziak (Gdańsk), Magdalena Jankowska (Gdańsk), Małgorzata Grzywińska (Gdańsk), Edyta Szurowska (Gdańsk), Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk)
14.20-14.30Abstrakt P.095
Outcomes of patients with liver metastases from gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors treated with liver transplantation
Maciej Krasnodębski (Warszawa), Michał Grąt (Warszawa), Michalina Szczęśniak (Warszawa), Michał Wierzchowski (Warszawa), Marcin Morawski (Warszawa), Krzysztof Zając (Warszawa), Waldemar Patkowski (Warszawa), Marek Krawczyk (Warszawa), Krzysztof Zieniewicz (Warszawa)
14.20-14.30Abstrakt P.160
Model for End-Stage Liver Disease (MELD) score among patients qualified for lung transplantation with end-stage lung diseases with particular consideration of median pulmonary artery pressure (MPAP)
Tomasz Stącel (Zabrze), Magdalena Latos (Zabrze), Mirosław Nęcki (Zabrze), Maciej Urlik (Zabrze), Remigiusz Antończyk (Zabrze), Wiktoria Guzik (Zabrze), Jakub Hejczyk (Zabrze), Bartosz Stryczek (Zabrze), Aleksandra Kos (Zabrze), Piotr Przybyłowski (Zabrze), Marian Zembala (Zabrze), Marek Ochman (Zabrze)
14.20-14.30Abstrakt P.200
Rejestr przeszczepień komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pępowinowej
Anna Łęczycka (Warszawa), Małgorzata Dudkiewicz (Warszawa), Klaudia Nestorowicz (Warszawa), Jarosław Czerwiński (Warszawa), Artur Kamiński (Warszawa)
14.30-14.40Abstrakt P.004
Zastosowanie badań molekularnych w diagnostyce przeszczepionych narządów- polskie badanie wieloośrodkowe
Marek Myślak (Szczecin), Agnieszka Perkowska-Ptasińska (Warszawa), Dominika Dęborska-Materkowska (Warszawa), Michał Ciszek (Warszawa), Krzysztof Jurczyk (Szczecin), Krzysztof Zieniewicz (Warszawa), Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk), Grzegorz PIecha (Katowice), Mirosław Banasik (Wrocław), Joanna Mazurkiewicz (Szczecin), Marta Gryczman (Szczecin)
14.30-14.40Abstrakt P.096
Towards 3D-bioprinting of bionic pancreas: the effect of UV crosslinking on pancreatic islets after the bioprinting process
Magdalena Gomółka (Warszawa), Marta Klak (Warszawa), Patrycja Kowalska (Warszawa), Wojciech Święszkowski (Warszawa), Joanna Idaszek (Warszawa), Andrzej Berman (Warszawa), Katarzyna Kosowska (Warszawa), Michał Wszoła (Warszawa)
14.30-14.40Abstrakt P.161
Pokonywanie trudności technicznych w przeszczepianiu płuc
Bartosz Kubisa (Szczecin), Maria Piotrowska (Szczecin), Tomasz Grodzki (Szczecin), Michał Bielewicz (Szczecin), Małgorzata Wojtyś (Szczecin), Jarosław Pieróg (Szczecin), Michalina Czarnecka (Szczecin), Sławomir Cyprys (Szczecin), Norbert Wójcik (Szczecin), Mirosław Brykczyński (Szczecin), Piotr Sielicki (Szczecin), Michał Kubisa (Szczecin), Bogumił Maciąg (Szczecin), Darko Gajić (Szczecin)
14.30-14.40Abstrakt P.201
Porcine transgenic, acellular material as a alternative for human skin
Diana Kitala (Siemianowice Śląskie), Agnieszka Klama-Baryła (Siemianowice Śląskie), Wojciech Łabuś (Siemianowice Śląskie), Małgorzata Kraut (Siemianowice Śląskie), Kamil Joszko (Zabrze), Bożena Gzik-Zroska (Zabrze)
14.40-15.30Spotkanie Konsultantów Wojewódzkich
14.40-15.30Lunch / Sesja plakatowa / Spotkanie Konsultantów Wojewódzkich
SALA ASALA BSALA CSALA D
15.30-17.00Sesja XXII. Przeszczepianie nerek od żywych dawców- perspektywy rozwoju
Przewodniczący: Roman Danielewicz, Dorota Lewandowska
15.30-17.00XXIII. Przeszczepy rogówki, transplantologia w okulistyce
Przewodniczący: Jacek P. Szaflik
15.30-17.00XXIV. Biorca na ECMO – wyzwanie czy szansa?
Przewodniczący: Paweł Nadziakiewicz, Małgorzata Sobieszczańska-Małek
15.30-17.00Sesja XXV. Sesja Koordynatorów Transplantacyjnych
Przewodniczący: Dariusz Patrzałek, Wojciech Saucha
15.30-16.00How to build successful living donor kidney transplantation program
Alan Leichtman (Ann Arbor, Michigan)
15.30-15.42Immunologia gałki ocznej w kontekście przeszczepiania rogówki
Joanna Major (Warszawa)
15.30-15.50Przydatność oznaczania prokalcytoniny w nefrologii i transplantologii
Ilona Kurnatowska (Łódź)
15.30-16.00Autoryzacja pobrania narządów i tkanek od zmarłych dawców (opting-out, czy optin-in)
Anna Jakubowska-Winecka (Warszawa)
Opting-out
Paweł Chudoba (Wrocław)
Opting-in
Jarosław Czerwiński (Warszawa)
Dyskusja
16.00-16.20How to match donors and recipients in kidney exchange program
Stanisław Stepkowski (Toledo, Ohio)
15.42-15.54Trudności kliniczne przeszczepu warstwowego przedniego – jak można ich uniknąć?
Ewa Mrukwa-Kominek (Katowice)
15.50-16.25Biorca na ECMO- serce
Za – Barbara Nicińska (Warszawa) (10)
Przeciw – Jarosław Borkowski (Zabrze) (10)
Dyskusja (15)
16.00-16.30Kampanie społeczne promujące medycynę transplantacyjną (efektywne, czy strata sił i środków)
Magdalena Kramska (Wrocław)
Efektywne
Olga Lasota (Warszawa)
Strata sił i środków
Marek Pacholczyk (Warszawa)
Dyskusja
16.20-16.40Polskie doświadczenia programu przeszczepień krzyżowych
Dorota Lewandowska (Warszawa)
15.54-16.06Przeszczepy terapeutyczne w zapaleniach rogówki
Justyna Izdebska (Warszawa)
16.25-17.00Biorca na ECMO – płuca
Za – Bartosz Kubisa (10)
Przeciw – Marek Ochman (10)
Dyskusja (15)
16.30-17.00Nowe ośrodki transplantacyjne (potrzebne, czy zbędne)
Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa)
Potrzebne
Jacek Bicki (Lublin)
Zbędne
Anna Pszenny (Warszawa)
Dyskusja
16.40-16.45Argumenty PRO
Zbigniew Włodarczyk (Bydgoszcz)
16.06-16-18Nowe możliwości transplantologii okulistycznej u pacjentów po oparzeniach oczu
Monika Udziela (Warszawa)
16.45-16.50Argumenty CONTRA
Alicja Dębska-Ślizień (Gdańsk)
16.18-16.30Doświadczenia, wyzwania i perspektywy transplantacji rogówek w Klinice Okulistyki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku
Ewelina Serkies-Minuth (Gdańsk)
16.50-17.00Dyskusja16.30-16.42Działalność Banku Tkanek Oka w Warszawie- od pobrania do tkanki gotowej do przeszczepienia
Iwona Grabska-Liberek (Warszawa)
16.42-16.54Pozyskiwanie od dawców, przetwarzanie i zapotrzebowanie na twardówkę w Banku Tkanek Oka w Lublinie
Grażyna Płaszczewska (Lublin)
16.54-17.00Dyskusja
17.00-17.3017.00-17.30 Rejestracja i weryfikacja członków PTT
17.30-19.0017.30-19.00Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego
20.00-01.00Gala wręczenia członkostw honorowych i nagród Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego – Nosalowy Dwór

 SALA A SALA B SALA C SALA D
09.00-10.40Sesja XXVI. Co nowego w transplantologii?
Przewodniczący: Leszek Domański, Tomasz Jakimowicz, Marek Szymczak
09.00-10.40Sesja XXVII. Sesja Stowarzyszenia Banków Tkanek i Komórek Przewodniczący: Henryk Bursig, Artur Kamiński
09.00-09.20Wykład im. Prof. Wojciecha Rowińskiego
Rozwój technologii medycznych a przyszłość transplantologii
Lech Cierpka (Katowice)
09.00-09.20Bankowanie tkanek na świecie – najnowsze trendy.
Artur Kamiński (Warszawa)
09.20-09.35Przeszczepianie komórek macierzystych
Wiesław Jędrzejczak (Warszawa)
09.20-09.40Podsumowanie działalności Banków Tkanek i Komórek w Polsce w latach 2017 – 2018.
Izabela Uhrynowska – Tyszkiewicz (Warszawa)
09.35-09.50Przeszczepianie nerek
Jolanta Małyszko (Warszawa)
09.40-09.50MSC – żródła, bankowanie i zastosowanie.
Krzysztof Machaj (Warszawa)
09.50-10.05Co nowego w immunosupresji
Magdalena Durlik (Warszawa)
09.50-10.00Pobieranie, dystrybucja i przeszczepianie twardówki w Banku Tkanek Oka w Lublinie.
Grażyna Płaszczewska (Lublin)
10.05-10.20Przeszczepianie płuc
Marek Ochman (Zabrze)
10.00-10.10Przygotowanie przeszczepów z błon płodowych i możliwości ich klinicznego wykorzystania.
Agnieszka Klama – Baryła (Śiemianowice Śl.)
10.20-10.30Nowe metody diagnostyczne w rozpoznawaniu śmierci mózgu i możliwym ustaleniu wskazań do zakończenia terapii daremnej
Romuald Bohatyrewicz (Szczecin)
10.10-10.20Problemy z przygotowaniem allograftów łąkotek. Czy da się ich uniknąć?
Henryk Bursig (Katowice)
10.30-10.40Dyskusja10.20-10.40Podsumowanie działalności Polskiego Stowarzyszenia Bankowania Tkanek i Komórek.
Henryk Bursig (Katowice), Robert Mazur (Kielce)
10.40-11.00Przerwa na kawę
SALA ASALA BSALA CSALA D
11.00-12.55Sesja XXVIII. Co nowego w transplantologii?
Przewodniczący: Roman Danielewicz, Marek Ostrowski, Piotr Przybyłowski
11.00-11.15Transplantologia dzieci
Marek Szymczak (Warszawa)
11.15-11.30Przeszczepianie wątroby
Krzysztof Zieniewicz (Warszawa)
11.30-11.45Przeszczepy wielotkankowe
Adam Maciejewski (Gliwice)
11.45-12.00Rola i postęp transplantacji komórek macierzystych u dzieci
Alicja Chybicka (Wrocław)
12.00-12.15Postępy w przeszczepianiu trzustki
Marek Durlik (Warszawa)
12.15-12.30Przeszczepianie serca
Mariusz Kuśmierczyk (Warszawa)
12.30-12.45Postępy w przeszczepianiu rogówki
Jacek P. Szaflik (Warszawa)
12.45-12.55Dyskusja
12.55Zakończenie Kongresu

Rejestracja

Cena do 
30.06.2019
Cena od 
01.07.2019
Opłata
na miejscu
Lekarz600 PLN700 PLN800 PLN
Lekarz, członek PTT400 PLN600 PLN700 PLN
Pielęgniarka300 PLN400 PLN500 PLN
Pielęgniarka, członek PTT200 PLN300 PLN400 PLN
Koordynator300 PLN400 PLN500 PLN
Koordynator, członek PTT200 PLN300 PLN400 PLN
Doktorant300 PLN400 PLN500 PLN
Student50 PLN100 PLN200 PLN
Opłata jednodniowa300 PLN300 PLN500 PLN
Osoba towarzysząca200 PLN300 PLN400 PLN
Przedstawiciel firmy
(poza pakietem sponsorskim)
600 PLN700 PLN800 PLN
Pakiet fakultatywny:
Uroczysta Gala
18 października (piątek), godzina 20:00
25 PLN25 PLN25 PLN

* Opłata zjazdowa dla uczestników zawiera:

 • wejście na wykłady
 • materiały konferencyjne
 • lunch
 • przerwy kawowe
 • kolacja 17.10.2019

Komitety

KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU

Prof. Piotr Przybyłowski – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 • Prof. Romuald Bohatyrewicz
 • Prof. Lech Cierpka
 • Prof. Roman Danielewicz
 • Prof. Alicja Dębska-Ślizień
 • Prof. Tomasz Jakimowicz
 • Prof. Maciej Głyda
 • Prof. Marek Karczewski
 • Prof. Mariusz Kuśmierczyk
 • Prof. Wojciech Lisik
 • Prof. Jolanta Małyszko
 • Prof. Krzysztof Zieniewicz
 • Dr hab. Andrzej Chamienia
 • Dr hab. Dorota Kamińska
 • Dr hab. Robert Król
 • Dr hab. Paweł Nadziakiewicz
 • Dr hab. n. med. Bożena Szyguła-Jurkiewicz
 • Dr Dorota Lewandowska
 • Mgr Agnieszka Droździok
 • Mgr Bogumiła Król
 • Mgr Agata Krych
 • Mgr Katarzyna Śnitek
 • Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI SESJI

 • Prof. Romuald Bohatyrewicz
 • Dr hab. Andrzej Chamienia
 • Dr hab. Jarosław Czerwiński
 • Prof. Roman Danielewicz
 • Prof. Alicja Dębska-Ślizień
 • Prof. Maciej Głyda
 • Prof. Tomasz Jakimowicz
 • Prof. Wiesław Jędrzejczak
 • Dr hab. Dorota Kamińska
 • Prof. Marek Karczewski
 • Dr hab. Robert Król
 • Dr Dorota Lewandowska
 • Prof. Wojciech Lisik
 • Prof. Paweł Łuków
 • Prof. Piotr Małkowski
 • Prof. Jolanta Małyszko
 • Dr hab. Nadziakiewicz
 • Dr hab. Marek Ochman
 • Prof. Piotr Przybyłowski
 • Prof. Jacek Szaflik
 • Prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska
 • Prof. Krzysztof Zieniewicz

RECENZENCI NADESŁANYCH PRAC

 • Banasik Mirosław Wrocław
 • Bohatyrewicz Romuald Szczecin
 • Chamienia Andrzej Gdańsk
 • Chmielewski Michał Gdańsk
 • Ciechanowski Kazimierz Szczecin
 • Danielewicz Roman Warszawa
 • Dęborska-Materkowska Dominika Wrocław
 • Dębska-Ślizień Alicja Gdańsk
 • Domagała Piotr Warszawa
 • Domański Leszek Szczecin
 • Durlik Magdalena Warszawa
 • Fiedor Piotr Warszawa
 • Głyda Maciej Poznań
 • Grodzki Tomasz Szczecin
 • Gruchała Marcin Gdańsk
 • Jakimowicz Tomasz Warszawa
 • Jędrzejczak Wiesław Warszawa
 • Kamińska Dorota Wrocław
 • Karczewski Marek Poznań
 • Kolonko Aureliusz Katowice
 • Kosieradzki Maciej Warszawa
 • Krajewska Magdalena Wrocław
 • Król Robert Katowice
 • Krzanowska Katarzyna Kraków
 • Kubisa Bartosz Szczecin
 • Kurnatowska Łódź Łódź
 • Kuśmierczyk Mariusz Warszawa
 • Lewandowska Dorota Warszawa
 • Lisik Wojciech Warszawa
 • Łągiewska Beata Warszawa
 • Małyszko Jolanta Warszawa
 • Maznowska Oktawia Wrocław
 • Mucha Krzysztof Warszawa
 • Musialik Joanna Katowice
 • Nadziakiewicz Paweł Zabrze
 • Ochman Marek Zabrze
 • Pacholczyk Marek Warszawa
 • Patkowski Waldemar Warszawa
 • Piwkowski Cezary Poznań
 • Przybyłowski Piotr Zabrze
 • Raszeja-Wyszomirska Joanna Warszawa
 • Remiszewski Piotr Warszawa
 • Rutkowski Przemysław Gdańsk
 • Rzepecki Piotr Warszawa
 • Sobieszczańska-Małek Małgorzata Warszawa
 • Szyguła – Jurkiewicz Bożena Zabrze
 • Tomasz Grochowiecki Warszawa
 • Wawrzynowicz-Syczewska Marta Szczecin
 • Więcek Andrzej Katowice
 • Zakliczyński Michał Zabrze
 • Zeair Samir Szczecin
 • Ziaja Jacek Katowice
 • Zieliński Tomasz Warszawa
 • Zieniewicz Krzysztof Warszawa

Miejsce obrad

Nosalowy Dwór to największe i najnowocześniejsze na Podhalu centrum konferencyjno-kongresowe. Oferuje zakwaterowanie w blisko 400 pokojach oraz ponad 2 000 m2 powierzchni konferencyjnej w 23 salach.

Nowoczesne wyposażenie, unikatowe możliwości techniczne, infrastruktura nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz obiektu. Możliwość elastycznej aranżacji przestrzeni to najważniejsze atuty obiektu.

Sale konferencyjne zostały zaprojektowanie specjalnie z myślą o potrzebach biznesu: te największe są zbudowane modułowo, mniejsze – sprawdzą się idealnie podczas kameralnych spotkań.

0
pokoi
0 m2
powierzchni
0
sale konferencyjne

Zakwaterowanie

Informujemy, że wszystkie pokoje w Hotelu Nosalowy Dwór zostały wyprzedane.
Zapraszamy do rezerwacji noclegów w Hotelu Belvedere.

Pokój 1 - osobowy

Hotel Belvedere
Droga Do Białego 3, Zakopane

442,80 PLN brutto

Miejsce w pokoju
2 - osobowym

Hotel Belvedere
Droga Do Białego 3, Zakopane

252,15 PLN brutto

Pokój 2 - osobowy

Hotel Belvedere
Droga Do Białego 3, Zakopane

504,30 PLN brutto

Streszczenia

Niezmiernie miło nam poinformować, że wszystkie zakwalifikowane prace ustne
bądź plakatowe będą mogły zostać opublikowane na łamach Transplantation Proceedings
– prace należy rejestrować od 1 października do 30 grudnia 2019r.

Dokładny opis procesu umieszczania pracy w systemie znajduje się:

Informacje ogólne

Uczestnicy 14. Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych oraz opisów przypadków w postaci plakatów elektronicznych lub ustnych prezentacji.

Streszczenia prac będą przyjmowane do 20 czerwca 2019 roku za pośrednictwem strony internetowej kongresu zgodnie z instrukcjami widocznymi poniżej.

 • Streszczenia należy przesyłać w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie internetowej.
 • Streszczenia będą przyjmowane wyłącznie w języku polskim lub angielskim.
 • Zgłaszane streszczenie nie może być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych.
 • Autorzy mogą wysyłać dowolną liczbę prac.
 • Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Dopuszcza się użycie powszechnie stosowanych skrótów, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków można podać zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
 • Objętość streszczenia nie powinna przekraczać 250 słów.
 • Nie należy załączać w tekście streszczenia rysunków, adresu instytucji, stopni naukowych, nazw grantów sponsorujących badanie oraz piśmiennictwa.
 • W tekście streszczenia nie należy zamieszczać danych, na podstawie których możnaby zidentyfikować autora/autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi.
 • Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów i kierownika jednostki, z której praca pochodzi.
 • Autor odpowiada za przestrzeganie prawa do ochrony danych osobowych, praw autorskich oraz norm etycznych.
 • Prace zgłoszone po 20 czerwca 2019 roku, nadesłane pocztą, faksem lub e-mailem nie będą akceptowane.
 • Wszystkie prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Kongresu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej lub ustnej zostanie przesłana autorom drogą elektroniczną do 31 sierpnia 2019 r.
 • Wszystkie streszczenia zakwalifikowane do prezentacji podczas 14 Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego zostaną opublikowane w czasopiśmie ”Annals of Transplantation”.
 • Wszystkie prace ustne bądź plakatowe zakwalifikowane do prezentacji podczas 14 Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego będą mogły być opublikowane na łamach „Transplantation Proceedings”.
 • Warunkiem publikacji przyjętej pracy jest uiszczenie zjazdowej opłaty rejestracyjnej do dnia 30.09.2019.
 • Streszczenia niespełniające powyższych kryteriów nie będą honorowane.

Kategorie tematyczne streszczeń​

Należy określić jedną kategorię tematyczną,
której dotyczy zgłaszane streszczenie:

 • przeszczepianie wątroby
 • przeszczepianie nerek
 • przeszczepianie trzustki
 • przeszczepianie serca i płuc
 • przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych
 • varia, w tym przeszczepianie rogówki, kończyn,
  twarzy, pielęgniarstwo transplantacyjne
 • nauki podstawowe

Zarejestruj streszczenie

PATRONATY

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT

SPONSORZY / WYSTAWCY

SPONSORZY

ZŁOTY

SREBRNY

WYSTAWCY

Marsz Nordic Walking

 • planowany na dzień 19 października 2019 r. (sobota)
 • godz. 15.00
 • przy Placu Niepodległości w Zakopanem

Serdecznie zapraszamy do osobistego wsparcia tej wyjątkowej akcji i udziału w naszym wspólnym marszu na rzecz transplantacji w Polsce.

Twoje TAK ma moc!

Marsz Nordic Walking „Tak dla Transplantacji”,

 jest wydarzeniem towarzyszącym 14. Kongresowi Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, który odbędzie się w Zakopanem w dniach 17-19.10.2019 r. Wydarzenie to będzie związane z obchodami przypadającego na 26 października Światowego Dnia Donacji i Transplantacji oraz uczczeniem 15. rocznicy powstania Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Impreza organizowana pod hasłem prowadzonej przez Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu kampanii społecznej TAK dla Transplantacji ma na celu propagowanie rzetelnej wiedzy na temat donacji i transplantacji oraz jej znaczenia dla ratowania zdrowia i życia. Wydarzenie to będzie również okazją do integracji przedstawicieli środowisk związanych z medycyną transplantacyjną w naszym kraju: urzędników, lekarzy, koordynatorów, pacjentów, oraz sympatyków transplantacji: gwiazdy sportu, aktorów, artystów.

Uczestnicy zostaną podzieleni na 30 drużyn, z których każda będzie nosiła nazwę wyrażającą poparcie dla transplantacji np.: „TEAM POLSKA DLA TRANSPLANTACJI”.